Colzes i col·lectors d'escapament en embarcacions d'ocasió.

07/06/2018

Els colzes i els col·lectors d'escapament components a tenir sempre molt presents en les revisions de la nostra embarcació.

Quan parlem de vaixells d'ocasió hem de tenir present que són embarcacions que han pogut tenir un manteniment adequat o que en alguns casos han patit el pas del temps sense haver-se realitzat les revisions i treballs necessaris per a poder navegar. El éssers humans vam acudir al metge per fer-nos revisions mèdiques rutinàries i poder allargar saludablement la nostra vida. En el cas de les embarcacions hem de tenir la mateixa cura i acudir entre d'altres al mecànic perquè el motor, component fonamental, funcioni perfectament. Avui ens aturarem en un problema que afronten molts dels nostres clients i que han requerit la intervenció del nostre equip mecànic, ens referim als colzes i col·lectors d'escapament situats al conducte d'escapament que té la funció de conduir els gasos residuals després de produir-se la combustió en els cilindres, traient-los a l'exterior.

Aquestes peces de ferro estan exposades a un agent molt corrosiu, la sal. Quan vam sortir a navegar el nostre motor en el seu funcionament fa que la bomba d'aigua impulsi aigua salada aspirada per la cua cap als col·lectors, refrigerándolos i reduint, a més, el soroll procedent de la fuita. Aquesta aigua que entra i surt contínuament amb tota la càrrega de sal és la causa de greus problemes en colzes i col·lectors etc que si no són atesos a temps ocasionen grans avaries.

Quina és la solució? Què has de fer?

Doncs molt senzill, el teu taller té la resposta. Si es pot evitar canviar els colzes i col·lectors amb un manteniment que faci possible allargar la vida d'aquests components uns dos o tres anys més del seu cicle de vida l'objectiu s'haurà complert, en cas contrari caldrà substituir-los. Un consell no tracti de realitzar aquest tipus de treballs com si d'un experiment es tractés doncs augmentaria el problema.